Afro-Cuban

O čemu se tu radi?

Ne, nećemo prizivati kišu. Ali ćemo prizivati ono što bi Kubanci nazvali “sabor”. (Ili po naški, “saft”. :) )

Iako se salsa razvila zahvaljujući afro-kubanskim ritmovima i plesovima, u današnje vrijeme postoji veliki stilski odmak od tih korijena. Iz tog razloga se mi volimo malo “pomučiti” tradicionalnim afro-kubanskim plesovima poput rumbe i Orishasa i stilski obogatiti našu salsu.

O satovima

Sva salsa glazba, a pogotovo određeni dijelovi u kojima su afro-kubanski ritmovi naglašeniji, zahtijevaju od plesača da ih je sposoban interpretirati u svom izvornom obliku. Na ovim ćemo se satovima pozabavit korijenima salse i obrađivati osnove afro-kubanske rumbe i Orishasa, što će vašem plesu dati posebnu kvalitetu pokreta.